Niels Olsen Sonne

DatoStedKilde
Født :1727Hasle sogn, Nørre herred, Bornholms amt.-
Død :1800Klemmensker sogn, Nørre herred, Bornholms amt.-

Noter :
Kendelsespenge: Niels Sonne købte 54 sg. Klemensker, kendelsespenge betalt 3.6.1771
24.3.1801 solgtes samme gård til sønnen Rasmus.
Noter :
1) Afskrift af Anna Dams Slægstbog 4.3.1977 p5 og
2) http://www.jensg-family.dk/
3) Register over Bornholmske Kirkebøger før 1814

Ifølge nr. 1 har Niels Sonne fået 6 børn mellem 1770 og 1785 med sin 3. kone, Boel Rasmusdatter.

Nr. 2 omtaler 7 børn, født mellem 1755 og 1781.

Nr. 3 refererer til 13 begivenheder i Hasle Kirke mellem 1755 og 1769 samt Niels Sonnes begravelse i Klemensker år 1800. Han er sandsynligvis flyttet til Klemensker efter 1769, men her mangler optegnelserne, fordi alle kirkebøger fra før 1800 gik til ved en brand i Klemensker.

De 3 kilder har flere uoverensstemmelser. Jeg har tillagt nr. 3 den største pålidelighed og er på den måde fundet data fra henholdsvis 4, 1 og 5 børn fra de 3 ægteskaber. Det fremgår af kirkebogsregistret, at der har været flere, som kun har levet kort tid. De første 2 koner døde i forbindelse med barsel.

Afskrift af Anna Dams Slægtsbog oplyser:

Denne Niels Sonne på 54 slg. var født på Gården Søn af Ole Jørgensen Sonne, der nævnes ejer af 54 Slg. 1736, da han gav 1 Tønde Byg i Tiende (til) Sct. Klemens Kirke og 1737 ifølge den da gældende jordbog. Niels Sonnes Navn skulle derfor rettelig skrives Niels Olsen Sonne. Hans nævnte 3die ægteskab var med en Slægtning, thi det nævnes i Rønne Hospitals Regnskabsbog, at Niels Olsen (Sonne) i Klemensker betaler 2 daler til Hospitalet for Biskoppens Tilladelse til ægteskab med Nærbeslægtede.

Niels Olsen Sonnes Enke på Risbygård blev gift 2. gang med Peder Pedersen, der således blev besidder af gården. Han var født 1745. De boede på 54 slg. ved folketællingen 1801 henholdsvis han 56 år hun 55 år gammel nævnes Boel Kristine.

Oplysningerne om børnene i Anna Dams slægtsbog stemmer nøje overens med folketællingen 1787:
Samtlige personer i husstanden
bornholm, Nørre, Klemensker, , , 54. selvejergård, , FT 1787
Der vises flg. felter:
Navn, Alder, Civilstand, Stilling i husstanden, Erhverv , Fødested
Niels Sone, 61 , gift, Hosbonde, Bonde og ved Herreds Comp.,
Boel Rasmusdatter, 40 , gift, Madmoder, ,
Rasmus Nielsen, 17 , ugift, Børn af 3. ægteskab, Nat. Soldat,
Barbra Nielsdatter, 14 , ugift, Børn af 3. ægteskab, ,
Boel Nielsdatter, 12 , ugift, Børn af 3. ægteskab, ,
Martha Nielsdatter, 6 , ugift, Børn af 3. ægteskab, ,
Maren Nielsdatter, 4 , ugift, Børn af 3. ægteskab, ,
Anne Nielsdatter, 2 , ugift, Børn af 3. ægteskab, ,

Fra Anette Schönwandt, 5-11-2005:

Noter for Jørgen Edvardsen Sonne:
10. vg. Bjørnegaard i Klemensker, Herredskaptajn Nørre Herred skifteprotokol 1773-1793, Rigsarkivet film M 4428. Den 31. januar 1775 blev skifteretten sat af skifteforvalter Urne, på hans vegne mødte fuldmægtig Peder Dam, så og bye- og herredsfoged Rasch, skifteskriveren, samt vurderingsmændene i Klemensker sogn Hans Kofod og Edvard Olsen Sonne for at registrere og vurdere det endelige skifte at holde efter afgangne herreds Captain Jørgen Edvardsen Sonne, som boede på 10 vornedgård, hvor, efter at Lividationen er sket (?), de øvrige at komme til deling imellem enken Marie Jørgensdatter Sandbye og deres børn, een søn og 4 døtre. Sønnen Jørgen Jørgensen Sonne, som er gift og boende på gården. Den ældste datter Karen gift med Jens Olsen Schou af Rutsker sogn. Den anden datter Margrethe gift med Peder Espersen Kofod i Knudsker Sogn, Den 3die datter Johanne gift med Anders Jensen på Møllegården. Den 4. datter Barbara, hjemmeværende hos moderen, for hende værgen Edvart Olsen Sonne her i Sognet, som var mødt tillige med de andre arvinger.- Hvordan retten blev satt og passerede som følger: For retten fremstade samtlige arvinger og den bemyndigede værge, som foredrage, at de således indbyrdes være forenede, at når Jørgen Jørgensen, som ejer og bekome gården, udbetalte til søstermanden Jens Olsen Schou og anden søstermand Peder Espersen Kofod til .... imod de andre,... da afdødes datter, 10 rd. for enhver og derforuden tildeling 20 rd., som hver søster lod bliver 5 rd., så ville samtlige arvinger modtage dette i stedet for arv, med den condition at sønnen efter moderens død uden videre skifte og deling beholde ald hendes efterladenskaber, ifareklæderne undtagen, som døtrene deler imellem sig når dødsfaldet sker, så og at Jørgen Jørgensen Sonne betaler skiftets bekostning, så og holde købebrevet og den oprettede undertags Contrakt efterrettelig, og udøve hvad er efter bør ske, hvoriblandt er den yngste datter Barbara Kirstine tilskrevne 400 rd., hvoraf svares 4 % rente så længe Capiatlen hos ham indestår, vilket værgen besørger og ansvarer. Enken har tilgode hos dattermanden Anders Jensen 7 rd. 2 mk., dem hun modtager til fornøden brug. Nok haver Enken et Sølv Hovedvandsæg, som tilhører datteren Karen, og ei vedkommer sønnen. Dette vedgik sønnen Jørgen Jørgensen Sonne og at svare hvad gæld der måtte sætte på moderens efterladenskaber.
Dernæst blev påset gårdens adkomster og blev da fremviste et dateret af 16. januar 1771 hvorved den afdøde Capitain til sin ene søn Jørgen Jørgensen haver solgt denne gård med besætning for en capital på 100 rd., som imellem samtlige sødskene skulle deles. Videre fremvistes undentags Contrakten samme dato, som viser hvad Årlig gården bør udrede til denne enke. Derefter blev anført slutteligen bekostningen. Skifteforvalteren 4 rd., tiltieneren 3 rd., skifteskriveren 12 rd., stempelpapir 3 mk., vurderingsmændene 2 rd.. Videre var ikke at advisere. P.Dam, Boye Rasch, Vurderingsmand E.O.Sonne, A.J.Kofod H.E.Sonne, ?,?,Sonne, J.E.Schou, Peder Espersen Kofod, Anders Jensen, Edvard Olsen Sonne

FarMor
Ole Jørgensen SonneKirsten Nielsdatter Aalborg
ÆgteskabBørn
- Karen Kirstine Jørgensdatter 1755 - Ole Nielsen Sonne
1759 - Kirstine Lisbeth Nielsdatter Sonne
1760 - Jørgen Nielsen Sonne
1766 - Peder Nielsen Sonne
- Anne Hansdatter - - Karen Nielsdatter Sonne

Niels Olsen Sonne
Føds:1727
Død: 1800
Ole Jørgensen Sonne
Føds:1695
Død: 1765
Kirsten Nielsdatter Aalborg
Føds:1686
-
Jørgen Olsen Sonne
Føds:23 Feb 1670
Død: 04 Jun 1731


Karen Poulsdatter Hartvig
Føds:1665
Død: 1711
-
--
-
Oluf Nielsen Sonne
Føds:1626 - Død: 29 Sep 1672
Maren Hansdatter Ancher
Føds:1636 - Død: Maj 1716


- - -

- - -


- - -

- - -


- - -

- - -

Win-Family v.6.0Webmaster -------- Homepage13 Feb 2008